Mağaza Politikası Alanı

Satıcılarının işletmeleri için uyguladıkları özel hüküm/koşul/politikalarını girmelerine olanak tanıyan isteğe bağlı bir "Mağaza İlkeleri/Politikaları" modülü mevcuttur.

Satıcının vitrin sayfasında özel bir "Politikalar" sekmesi gösterilir.

YetkiTüm Satıcılar
KategoriSatıcı Yönetimi
GrubuSatıcılar
LinkMağaza Linki

Satıcılar, mağazaları için belirli mağaza politikalarının gösterilmesini etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı seçebilir. Etkinleştirilirse, sağlanan metin alanına ilgili ayrıntıları girebilirler.

Metin alanı, satıcıların metni biçimlendirmek için kullanabileceği seçili HTML etiketlerini destekler: <h3>, <h4>, <i>, <strong>.

Etkinleştirildiğinde, satıcının vitrin sayfasında özel bir "Politikalar" sekmesi gösterilir.