Doğru sonuçları görmek için üye girişi yapmalısınız…

Göz & Yüz Koruma Seçim KriteriGöz Koruyucular, KKD grubunun en hayati gruplarından birisidir. Eğer uygun göz ve yüz koruyucu kullanılmazsa görme yetisinde azalma ve hatta tamamen kaybetme riskiyle karşı karşıya kalınabilir.

Aşağıdakilerden herhangi birine maruz kaldıysanız iş yerinizde mutlaka göz koruyucu kullanmalısınız;

 • Uçuşan büyük parçalar: gaz, toz, toprak, duman, küçük parçacıklar
 • Sıçrayan metaller: buhar, sıvı, gaz 
 • Radyasyon içeren enerjiler ve yüksek sıcaklık

İnsan gözü çalışma ortamında bulunan toz, gaz, ışıma gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik ajanlara karşı kolayca etkilenebilen bir yapıya sahiptir. Bu sebeple söz konusu etkilere karşı kullanılacak olan doğru Kişisel Koruyucu Donanımın (KKD) hayati önemi bulunmaktadır.

Göz Koruyucular Ne Zaman Kullanılır?

Kişisel Koruyucu Donanımların işyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmeliğine göre göz korumasının gerekli olabileceği işler şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Kaynak yapma, öğütme ve ayırma işleri
 • Sızdırmazlık sağlamak için yapılan işler (kalafatlama) ve keski ile yontma, biçimlendirme işleri
 • Taş yontma ve şekillendirme işleri
 •  Cıvatalama işleri
 •  Talaş çıkaran makinelerde yapılan talaş toplama işleri
 •  Presle sıcak demir işleme
 •  Artıkların parçalanması ve uzaklaştırılması işleri
 •  Aşındırıcı maddelerin püskürtülerek kullanıldığı işler
 •  Asit ve baz çözeltileriyle, dezenfektan ve aşındırıcı temizlik maddeleriyle yapılan işler
 •  Sıvı spreylerle çalışma
 •  Ergimiş maddelerle veya onların yakınında çalışma
 •  Radyan ısı ile çalışma
 •  Lazerle çalışma
 •  Biyolojik ajanlarla çalışılan işler

Aşağıda seçim kriterleri belirlerken, lütfen çalışma ortamınıza, kullanım alanlarınıza uygun KKD'yi seçmeye özen gösteriniz.