Güvenli KKD Platformu uygulaması ile Kişisel Koruyucu Donanım firmaları ve işverenleri buluşturmayı amaç edinen Nig Akademi, iş hayatını verimliliğe çevirmek için çalışmalarına devam ediyor.

Güvenli KKD Kimdir?

Güvenli KKD, Nig Akademi’nin alt kuruluşu olup, bünyesinde bulundurduğu bir çoğu ücretsiz iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları sayesinde insana verilen değeri ön plana çıkartmak için İSG ve KKD profesyonelleri ile tam zamanlı görev yapmaktadır.

Nig Akademi, insan emeğinin tüm değerlerin üzerinde olduğu bilinciyle hareket ederek, çalışan, çalışma koşulları, çevre ve sağlık koşullarının ürün ve hizmet standartlarıyla bir bütün olduğuna inanır. Bu bütünün devamlılığının olmasının arkasında ise, insan ve insan sağlığına verilen öneme dikkat çekmektedir. Nig Akademi, kazaların önlenmesi çalışmalarında “Tehlikeli Hareket ve Tehlikeli Durumu” asli faaliyet alanı olarak benimser.

Ülkemizde yaşanan ve giderek artan iş kazaları ve iş cinayetleri ne yazık ki bu konudaki ilgisizliği, insana verilen önemin yok denilecek kadar az olduğunun bir göstergesi olarak görünmektedir.

Güvenli KKD Neden Önemlidir?

İşyerlerinde kişisel koruyucu donanımların seçimine ve satın alınmasına karar verilirken etkili olan en önemli unsur, standartlara uygun olup olmadığının bilinmesidir. Yaşamımız içinde her geçen gün daha fazla yer almaya başlayan standartlar, tüm dünya ülkelerinin üzerinde büyük bir titizlikle durduğu vazgeçilmez bir konuma getirilmiştir.

Standartlarla ilgili çalışmalar, “EUROPEAN NORM – EN” adı altında ürünlerin taşıdıkları özelliklere göre nasıl üretilmeleri ve nasıl test edilmelerini açıklayan belgeler olarak yayımlanmaktadır. Ana amaç ise kaliteli ve hatasız mal üretimini sağlamaktır.

Ürünlerin kendi grubundaki standartlara uygun olup olmadığı ise yetkili ve akredite edilmiş laboratuvarlara sahip kuruluşlar aracılığı ile test edilmekte ve standartlara uygunluğu belgelendirilmektedir.

Ülkemizde Türk Standartları Enstitüsü tarafından 89/686/EEC ve 93/68 EEC Direktifleri çerçevesinde kabul edilen standartlar, dilimize çevrilerek ve ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hayata geçirilmektedir. TS–EN olarak yayımlanan standartlar, özellikle çalışanların sağlığı ve güvenliği için büyük önem taşımaktadır. Güvenli KKD ekibi olarak biz de bu platformu hazırlarken, TS EN standartlarını öncelik olarak kabul ediyoruz. Amacımız son kullanıcıya Güvenli Kişisel Koruyucu Donanımların kullanıdırılmasını sağlamaktır.

Yanlış KKD kullanımı iş kazalarına yol açar

Kişisel koruyucu Donanımların seçimi yanlış yapılırsa veya amaca uygun olarak kullanılmazlarsa eğer koruyucu özellikten söz edilemez. KKD’ler kullanıldığı halde, pek çok iş kazasının sonucunda, yine de yaralanmaların olduğu görülmektedir.

Öyleyse, burada şu soruyu sorabiliriz: Kişisel koruyuculara rağmen neden yaralanma oluyor? Bu sorunun yanıtı çok basittir; ya koruyucunun koruma kapasitesi aşılmış, ya yanlış malzeme seçimi yapılmış ya da kullanıcı tarafından koruyucu ekipman hatalı kullanılmış olabilir. Kişisel koruyucu donanımlar, tehlikeyi yok etmez, tehlikeden olumsuz etkilenmeyi önler veya en aza indirir. KKD’ler zarar verici etkenlere maruz kalma olasılığını azaltmak veya en aza indirmek için kullanılır.

KKD’lerin koruma gücünün de bir sınırı vardır. Yanlış seçilen KKD’ler iş kazlarına, meslek hastalıklarına ve ekonomik kayıplara da neden olabilir.

Nig Akademi Kuruluşları

Nig Akademi çağdaş çalışma ve yaşam koşullarına ulaşmak için iş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm imkanlarını seferber etmektedir.