Müşteri & İşverenler için Şartlar ve Koşullar

 • Satın alınan tüm KKD’ler satıcının sorumluluğundadır.
 • Müşteri & İşverenler, Güvenli KKD’ye ait site’nin satıcı/sağlayıcı bir internet sitesi olmadığını, KKD’yi satıcıdan satın aldığını, KKD’nin teslimi ve satış sonrası bedel iadesine ilişkin talep ve şikayetlerinde tek muhatabının satıcı olduğunu kabul ve beyan eder.
 • Güvenli KKD platformu sadece https://guvenlikkd.com üzerinden satın alınan ürünlerin mevzuat çerçevesinde satıcının yükümlülüğüne uygunluğunu onaylar. Farklı platformlarda ya da iletişim kanallarından yapılan satın alma uygulamalarından kesinlikle sorumlu değildir. Müşteri & İşverenler, Güvenli KKD platformu üzerinden satın alma yapmayı kabul ve beyan eder.
 • Müşteri & İşverenler akıllı arama robotu, risk değerlendirme yolu ile KKD bulma gibi uygulamalarda işyerilerinin uygunluğunu dikkate alarak ürün satın alma yapar.
 • Müşteri & İşverenler, KKD’nin tek başına risklere karşı kesin koruma oluşturmadığının bilincinde olduğunu kabul eder.
 • İşverenler toplu siparişlerde Güvenli KKD’nin sağladığı tüm imkanların sadece https://guvenlikkd.com üzerinden yapılması şartıyla olduğunu kabul ve beyan eder. https://guvenlikkd.com platformu dışında yapılan tüm satın alımlarda Güvenli KKD’den hiç bir hak, alacak ve talepte bulunamaz.
 • Müşteri & İşverenler, güvenli iade sürecinin sipariş tarihinden itibaren15 gün olduğunu kabul ve beyan eder. Ambalajı bozulmamış, deneme kullanımı hariç olmak şartıyla kullanılmamış KKD’lerin iade sürecinde gereken hassasiyet gösterilir.

KKD Satıcıları için Şartlar ve Koşullar

 • KKD satıcıları Güvenli KKD platformunda CE Belgesiz ürün satışı yapamaz.
 • Tüm satıcılar Kişisel Koruyucu Donanımları kategorize ederek satışını yapmak zorundadırlar. Her KKD satıcısı, hangi KKD’nin hangi kategoriye ait olduğunu bilerek satış yapar;
  • Kategori I ;
   • Yüzeysel mekanik yaralanmalar
   • Zayıf etkili temizlik malzemeleri ile temas veya su ile uzun süreli temas
   • 50°C’yi geçmeyen sıcak yüzeylerle temas
   • Güneş ışığına maruziyet nedeniyle gözlerde meydana gelen hasar
   • Aşırı olmayan atmosferik şartlar
  • Kategori II ;
   • Kategori I ve III dışında kalan riskler
  • Kategori III ;
   • Sağlığa zararlı maddeler ve karışımlar
   • Yetersiz oksijen bulunan ortamlar
   • Zararlı biyolojik ajanla
   • İyonize radyasyon
   • Etkileri asgari 100°C sıcaklığındaki hava ile karşılaştırılabilen yüksek sıcaklıklı ortamlar
   • Etkileri -50°C ve daha düşük sıcaklıktaki hava ile karşılaştırılabilen düşük sıcaklıklı ortamlar
   • Yüksekten düşme
   • Elektrik şoku ve enerji hatlarında çalışmalar
   • Boğulma
   • Elde taşınan elektrikli testerenin neden olduğu kesilmeler
   • Yüksek basınçlı püskürtme
   • Kurşun yaralanmaları veya bıçak batmalar
   • Zararlı Gürültü
 • Satılacak ürünün kendisinde ya da ambalajında KKD güvenlik standartları silinmiş, yıpranmış ya da özelliğini yitirmiş ürün satışı yapılamaz.
 • Satılacak KKD’lere girilecek tüm açıklama, kısa bilgi, teknik bilgi ve spesifikasyonlar, kullanım kılavuzu, üretici firmanın standart bilgileri yer alacak şekilde girilir. Yanlış, kullanıcıyı yanlış etkileyen, abartılı tanımlar girilemez.
 • Satışı yapılacak her bir KKD’nin ürün belgesi (uygunluk bildirimi) Güvenli KKD’ye yüklenir ya da linkle belirtilir. Uygunluk belgesi olmayan ürünün satışına izin verilmez.
 • Satışı yapılacak her bir KKD’nin mümkünse ürün detay bilgisini içeren resmi sitesine link verilir.
 • Tüm KKD’lerde ürün kullanım bilgisinde yer alan TS, EN, ISO standartları mutlaka belirtilir. Standartları girilmeyen ürünün satışına izin verilmez.
 • Satılacak KKD’nin menşei (üretim yeri-ülke) belirtilir.
 • Satılacak KKD’nin gıdaya uygun olup olmadığı belirtilir.
 • Görseli olmayan KKD’nin satışına izin verilmez.
 • Satılacak KKD’ye ait görsel, video ve diğer tanıtım materyalleri doğru ve eksiksiz girilir. Bunun için Güvenli KKD platformu tüm olanakları satıcıya sunmakla yükümlüdür.
 • Satılacak tüm KKD’lerde TÜRKÇE kullanım kılavuzu olması zorunludur. Türkçe kullanım kılavuzu olmayan ürünlerin satışına izin verilmez.
 • Satılacak her KKD’nin eksiksiz tanımı ve kullanım amacı açıklama hanesine yazılır.
 • Satılacak KKD birden fazla kullanıcı için kullanılabilir olacaksa, açıklama kısmında belirtilir.
 • Risk değerlendirme tabloları Güvenli KKD uzmanları tarafından belirlenen KKD’ler için uzmanlar tarafından talep edilen belge, bilgi ve dokumanlar en kısa sürede sisteme tanımlanır/yüklenir.
 • Müşteri tarafından satın alınan KKD’nin belirtilen süre içerisinde teslim edilmesi satıcının sorumluluğundadır.
 • Satıcı, Müşteri tarafından satın alınan KKD’yi orjinal ambalajında ve satışında belirtilen tüm envanteriyle göndermekle yükümlüdür.
 • Müşterinin Güvenli KKD’de koşulsuz iade süreci 15 gündür. Ambalajı bozulmamış, deneme kullanımı hariç olmak şartıyla kullanılmamış KKD’lerin iade sürecinde gereken hassasiyet satıcı tarafından gösterilir.
 • Müşteriler, işverenler tarafından ilgili KKD için yapılan Kötüye Kullanım Bildirimi, Güvenli KKD’ tarafından aşağıda belirtilen kriterlerden sonra onaylandığında satıcı ilgili ürünün satıştan kaldırılmasını onaylar.
  • Kötüye kullanım bildirimi farklı 2 müşteri ya da 1 (bir) işverenden geldiğinde, Güvenli KKD yönetimi tarafından satıcıdan talep edilen bilgiler yetersiz, eksik ya da uygun görülmediğinde.
  • Kötüye kullanım bildirimi ile mevzuata uygun olmayan ürün her koşulda Güvenli KKD platformundan kaldırılır (Mevzuata uygunsuzluk KKD komisyonu tarafından belirlenir).
  • Kötüye kullanım bildirimi satıcı tarafından belirtilen süre içerisinde cevaplanmaz ise,
  • Aynı ürün için cevaplanan Kötüye kullanım bildirimi, 2 farklı müşteri ya da işveren tarafından yeniden bildirilirse, Güvenli KKD tarafından yeniden değerlendirilir.
 • Yukarıdaki şartlar dışında tüm satıcılar KKD Mevzuatlarına uygun satış yapacağını onaylar.

Güvenli KKD için Şartlar ve Koşullar

 • Güvenli KKD, satışı ve alıcı & işveren arasında gerekli tüm koordinasyonu aracı hizmet sağlayıcı olarak sağlamakla yükümlüdür.
 • Güvenli KKD yönetimi, site politikalarını; KKD mevzuatları ve NİG Akademi kuralları doğrultusunda tam bir eşitlik ilkesi ile değerlendirir ve uygular.
 • Güvenli KKD, https://guvenlikkd.com internet sitesini her zaman güncel tutar, bulunduğu dönemin teknik altyapısını sağlar.
 • Güvenli KKD, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesini sağlar. Detaylı bilgi için gizlilik politikası bölümüne bakınız.
 • Güvenli KKD, akıllı arama robotu ile KKD uygulamalı risk değerlendirme alanlarını devamlı güncel tutar.
 • Güvenli KKD, her ürün için teknik bilgi alanında gerekli tüm spesifikasyonların içermesini sağlar.
 • Güvenli KKD, toplu alımlarda sadece https://guvenlikkd.com üzerinden satın alınan her bir KKD için işveren ve satıcı arasında tüm iletişim, koordinasyon ve uygunluk bildirimlerini yerine getirir.
 • Güvenli KKD, işverenler tarafından Güvenli KKD uzmanlarından talep edilen ürünler için standartlara uygun olan satıcılar arasında eşitlik ilkesine riayet eder.
 • Güvenli KKD, kötüye kullanım bildirimlerini; satıcı ve işveren & müşteri tarafsızlık ilkeleri ile KKD mevzuat ve standartlarına göre uygular.