Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanımların risk kategorileri nelerdir?

Kişisel Koruyucu Donanımların risk kategorileri nelerdir?

İşyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu korunma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımların risk kategorileri aşağıdadır;

Kişisel Koruyucu Donanımların risk kategorileri

KKD’lerin kullanıcıları koruması amaçlanan risklerin kategorileri;

Kategori I

Kategori I, sadece aşağıda belirtilen asgari düzeydeki riskleri içerir:

a) Yüzeysel mekanik yaralanmalar,

b) Zayıf etkili temizlik malzemeleri ile temas veya su ile uzun süreli temas,

c) 50°C’yi geçmeyen sıcak yüzeylerle temas,

d) Güneş ışığına maruziyet nedeniyle gözlerde meydana gelen hasar (güneşin doğrudan gözlenmesi hariç),

e) Aşırı olmayan atmosferik şartlar.

Kategori III

Kategori III özellikle, aşağıda belirtilen hususlardan dolayı meydana gelen ve ölüm veya sağlığa geri dönüşü olmayan zararlar gibi çok ciddi sonuçlara neden olan riskleri kapsar:

a) Sağlığa zararlı maddeler ve karışımlar,

b) Yetersiz oksijen bulunan ortamlar,

c) Zararlı biyolojik ajanlar,

d) İyonize radyasyon,

e) Etkileri asgari 100°C sıcaklığındaki hava ile karşılaştırılabilen yüksek sıcaklıklı ortamlar,

f) Etkileri -50°C ve daha düşük sıcaklıktaki hava ile karşılaştırılabilen düşük sıcaklıklı ortamlar,

g) Yüksekten düşme,

h) Elektrik şoku ve enerji hatlarında çalışmalar,

i) Boğulma,

j) Elde taşınan elektrikli testerenin neden olduğu kesilmeler

k) Yüksek basınçlı püskürtme,

l) Kurşun yaralanmaları veya bıçak batmaları,

m) Zararlı gürültü.

Kategori II

Kategori II, Kategori I ve III dışında kalan tüm riskleri içerir…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir