Kişisel Koruyucu Donanım

Kişisel Koruyucu Donanım kategorizasyon rehberi

Kişisel Koruyucu Donanım kategarizasyon rehberi

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberi, kişisel koruyucu donanımların CE belgelendirme işlemlerinin yapılabilmesi için hangi kategoriye dahil olduklarını belirler.

Kişisel Koruyucu donanım Kategorizasyon rehberi

EK – 1
KATEGORİZASYON TABLOSU

Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) TipiBELGELENDİRME KATEGORİSİGEREKÇE   (Bu Tebliğ Ek’ine göre)
1. İŞİTMEYİ KORUYUCU DONANIMLAR
1.1İşitmeyi koruyan tüm donanımlar (kulak içine ve dışına takılanlar)II3.2
1.2Suyun kulağa girmesini önleme amaçlı, yüzücüler için kulak tıkaçlarıKKD değilKKD tanımı
2. GÖZ KORUYUCU DONANIMLAR
2.1Tüm göz koruyucuları ve filtreleriII3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
2.2Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri.III3.3.4
2.3İyonlaştırıcı radyasyona karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleriIII3.3.3
2.4Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleriIII3.3.7
2.5Yüzme ve/veya dalgıç gözlük ve maskeleriI3.1.1
2.6Sadece güneş ışığına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş göz koruyucuları ve filtreleri, özel veya mesleki kullanım için güneş gözlükleri (düzeltici olmayan). Bu, camların üretimden sonra renklendirildiği ya da üretimden sonra montajının yapıldığı      (örn. CE işareti taşımayan bir çerçeveye güneş koruyucu lenslerin sonradan monte edilmesi gibi) durumları da kapsamaktadır.I3.1.6
2.7Her türlü kayak gözlükleri (düzeltici olanlar hariç)I3.1.6
2.8Düzeltici güneş gözlükleri dahil, düzeltici gözlükler   Açıklama: Güneş ışığı dışında koruma sağlayan (Örneğin: darbe, aşınma, fırlamaya karşı) düzeltici gözlükler, sadece koruyucu özelliklerine göre söz konusu riske karşılık gelen KKD kategorisine göre sınıflandırılır.Korumanın türüne bağlıdır.Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.
2.92 ve 3 tekerlekli motorlu araçlar için tasarlanmış ve üretilmiş baret siperlikleriKKD değil2.5
3. YÜKSEKTEN DÜŞMEYE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
3.1Yüksekten düşmeye karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş, özel veya mesleki kullanım için (yüksekte çalışma, tekneden düşme, dağcılık, kaya tırmanma, mağaracılık v.s.) tüm koruyucu donanımlar. Bu kategori yüksekte ve destekli çalışma (emniyet kuşağı, bacak bantları, kemerler v.b.) donanımını da kapsar.   Açıklama: Bu donanım emniyet kuşağı (bacak bantları, omuz bağları v.s.) ile yapı veya kaya yüzeyinin dâhili bir parçasını oluşturan bağlama (anchorage) noktaları hariç, kişiyi yapıya bağlama amaçlı tüm aksesuarları da kapsar. Örneğin: –          – Mesleki kullanım için, ucu kancalı halat (lanyard), seyyar düşme engelleyicileri, karabinalar, enerji soğurucular, bağlayıcılar, bağlama noktaları v.s. –          – Dağcılık, kaya tırmanması ve mağaracılık için; hareketli dağcılık halatları, askılar, bağlayıcılar (tırmanma karabinaları), halat kenetleyicileri, takozlar, kaya çapaları, buz çapaları, bağlama noktası olarak görev yapan buz araçları vb. Not: Kategorizasyon, donanımın birleştirilmesinin fabrikada yapılmasından ya da kullanıcının kendisi (işveren) tarafından yapılacak olmasından etkilenmez (örneğin ikili kancalı bağlantı halatları ).III3.3.6
HARİÇ OLANLAR: (Kategori III dışında kalanlar)
3.2Yapının ya da kaya yüzeyinin dahili bir parçasını oluşturan bağlama noktaları   Örnek: EN 795:1996’ya göre A, C ve D sınıfı bağlama aletleriKKD değilKKD tanımı
3.3Yüksekteki konumlara giriş ve çıkışlar için donanımlar (vinç sandalyesi, hız kontrol sistemi olmayan desandreler v.s)KKD değilKKD tanımı
3.4Tırmanma, kaya tırmanma, mağaracılık donanımları (çekiçler, hız kontrolü olmayan desandreler, ip tırmanma donanımları)KKD değilKKD tanımı
3.5Paraşütler, yamaç paraşütçüleri, planörler v.s ile kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş  ve tasarlandıkları amaç dışında kullanılamayacak  destek donanımı (emniyet kuşağı v.s.)KKD değilKKD tanımı
3.6Acil durum paraşütleriKKD değil2.4
4. BAŞ KORUYUCU DONANIMLAR
4.1Spor kaskları dahil tüm baretlerII3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
4.2Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.III3.3.4
4.3Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.III3.3.7
4.4Başın derisini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş başlıklar.I3.1.5
4.5Yarış kaskları dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerini korumak üzere tasarlanmış ve üretilmiş baretler.   Not: Araba yarışı kaskları kapsam dışında değildir ve kategori II’dir.KKD değil2.5
4.6Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri tarafından kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş miğferler.KKD değil2.1
5. YÜZÜ KISMEN VEYA TAMAMEN KORUYUCU DONANIMLAR
5.1Tüm donanımlarII3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
5.2Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev   veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.III3.3.4
5.3Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.III3.3.5
5.4Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar.III3.3.7
5.5Yarış siperlikleri dahil, 2 veya 3 tekerlekli motorlu araç binicilerinin,  baretle birlikte kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş siperlikler.KKD değil2.5
6. KORUYUCU GİYSİLER
6.1Özel koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar   Açıklama: Bu kategori aşağıdakileri de kapsar: -Dalgıç elbiseleri ve su kayağı için koruyucu giysiler vb. spor aktiviteleri için kullanılan koruyucu giysiler -Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri harici kullanım için kurşun geçirmez elbise (örneğin özel güvenlik görevlileri) -Silahlı kuvvetler ve emniyet güçleri hariç kullanım için bulaşıcı etkenlere karşı koruyucu giysilerII3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
6.2Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarIII3.3.7
6.3Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarIII3.3.4
6.4Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarIII3.3.5
6.5Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar   Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.III3.3.3
6.6Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya    (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarIII3.3.2’ye denk
6.7Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava şartlarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarI3.1.4
6.8Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarI3.1.1
6.9Kullanıcıları 50 oC’yi geçmeyen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere, sıcak parçaların işlenmesinden doğan risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarI3.1.3
6.10Kurşun geçirmez giysi ve yelek, biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruyan giysi dahil Silahlı Kuvvetler ve Emniyet güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar   Açıklama: silahlı kuvvetler ile emniyet güçleri haricinde kullanılan ve yukarıda belirtilen giysiler KKD’dir ve koruma sağladıkları riskin türüne göre kategorize edilirlerKKD değil2.1
6.11Özel kullanım için olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarKKD değil2.3
6.12Üniforma dahil normal giysi ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarları veya spor kıyafetleri ve/veya aksesuarları (özel koruma sağlamayan)KKD değil2.3
6.13Motosiklet ve ek koruma giysileri için 14. bölüme bakınız.  
7.SOLUNUM SİSTEMİNİ KORUYUCU DONANIMLAR
7.1Katı aerosollara, sıvı aerosollara ve gazlara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.   Atmosferden tam bir yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar. Dalış yapmak için kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar Not: Üretici, donanımın temel koruyucu özelliklerini, koruma süresini veya etkin korumanın bitiş tarihini belirtmek zorundadır.III3.3.1 ve 3.3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori III’ün dışında kalanlar)
7.2Silahlı Kuvvetler veya Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm solunum sistemini koruyucu donanımlar.KKD değil2.1
7.3Ameliyat Maskeleri   Not: Maskeler, kullananı mikrop veya virüs enfeksiyonlarına karşı koruması durumunda, kategori III’te yer alırlar. (Tıbbi kullanım ve kişisel koruyucu donanım)KKD değilTıbbi kullanım
7.4Suyun burna girmesini engellemek üzere yüzücüler için tasarlanan burun tıkaçlarıKKD değilKKD tanımı
8. AYAK, BACAK VE KAYMAYA KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
8.1Ayak ve bacağı korumak ve kaymayı engellemek üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar ve/veya (sabit ve ayrılabilir) aksesuarlar   Not: Statik elektriğe karşı korunma bu kategoride değerlendirilir çünkü bu donanımlar potansiyel patlama riskinin olduğu çevrelerde kullanılmaktadır.II3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II’nin dışında kalanlar)
8.2Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.III3.3.7
8.3Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarIII3.3.4
8.4Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.III3.3.5
8.5Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sadece sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.   Not: Üretici ürününün neye karşı koruma sağladığını ve ne kadar süre koruduğunu belirtecektir.III3.3.3
8.6Vücudun hayati bölümlerini etkilemeyen ve etkilerinin geri dönüşü olmayan doku zedelenmelerine yol açmadığı küçük darbelere ve titreşimlere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş spor malzemesi (özellikle spor ayakkabıları) ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar   Not: Sporda kullanılan tekmelikler (örn: futbol veya hokey için) ve koruyucu donanımlar, küçük darbelere karşı koruma sağlamak için tasarlanmadıkça genellikle Kategori II’dir.I3.1.5
8.7Mesleki kullanımda olağanüstü veya aşırı olmayan hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.I3.1.4
8.8Özel amaçlı kullanımda hava koşullarına karşı koruma sağlamak üzere üretilmiş ve tasarlanmış donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarKKD değil2.3
8.9Biyolojik kirlenme veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar da dahil Silahlı Kuvvetler veya Güvenlik Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlarKKD değil2.1
8.10Yürürken, koşarken v.s. darbe emen veya iyi bir tutunma veya denge sağlayan bazı ayakkabılar özellikle spor ayakkabıları. Bu hususlar rahatı artırıcı olarak değerlendirilir.   Not: Futbol ve koşu ayakkabıları bu gruba dahildir.KKD değilKKD tanımı
9. EL VE KOL KORUYUCU DONANIMLAR
9.1Kolu ve/veya eli korumak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş bütün donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.   Not: Eldivenler, parmaksız eldivenler, parmakları birleşik eldivenler, sadece parmakları veya avuç içini koruyan giysiler dahil eli veya elin bir kısmını koruyan tüm koruyucularII3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
9.2Tehlikeli voltajlı işlerde elektrik risklerine karşı koruma veya yüksek voltaja karşı yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.III3.3.7
9.3Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar. İtfaiyecilerin donanımları dahil.III3.3.4
9.4Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.III3.3.5
9.5Kimyasallara veya iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı sınırlı koruma sağlamak üzere tasarlanmış ve üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.   Not: Üretici, ürünün neye karşı ve ne kadar süre koruma sağladığını belirtecektir.III3.3.3
9.6Mesleki olarak kullanılan zayıf temizlik malzemelerine (bulaşık, temizlik v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.I3.1.2
9.7Etkileri yüzeysel mekanik hareketlere (dikişte iğne batması, bahçe işleri, kirli işler, spor (boksta kullanılan torba eldivenler dahil) v.s.) karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.I3.1.1
9.8Mesleki kullanımda, 50 oC’yi geçen sıcaklıklara veya tehlikeli darbelere ve olağanüstü soğuk hava koşullarına maruz bırakmayan, sıcak parçaların mesleki olarak işlenmesinden doğan ısı ve risklere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.I3.1.3 ve 3.1.4
9.9Hasta çevresinde tıbbi kullanım için eldivenler ve parmak koruyucuları.Korumanın türüne bağlıdır.Koruma özelliği bakımından kişisel koruyucu donanım, diğer özellikleri bakımından tıbbi kullanım alanına girmektedir.
9.10Özel kullanımda su, sıcak, soğuk, nem ve olumsuz atmosferik koşullara karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş eldivenler.KKD değil2.3
9.11Biyolojik kirlenme ve iyonlaştırıcı radyasyonlara karşı koruma sağlayan donanımlar dahil, Silahlı Kuvvetler ve Emniyet Güçlerince kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilmiş donanımlar ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar.KKD değil2.1
9.12Boks eldivenleri   Not: Torba eldivenler kategori I’dir.KKD değilKKD tanımı
9.13Dalgıçlar için kuru eldivenlerII3.2
10.BOĞULMAYI ÖNLEMEK VEYA CAN YELEĞİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŞ DONANIMLAR
10.1Sadece sığ sularda kullanılan ve oyuncak olarak değerlendirilmeyen yüzme gereçleri ve şişme can yeleği dahil, boğulmayı önlemek veya yüzmeye yardımcı olarak kullanılmak üzere tasarlanıp üretilmiş tüm donanımlar.   Not: – Buzdan suya düşüşte sudan çıkmak için kullanılan krampon, halat ve diğer donanımlar; – Su üstünde tutmaya yardımcı donanımı içeren yüzme giysileri, – Yüzme kollukları kapsamaktadır.II3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
10.2Gemi ve uçak yolcularınca acil durumlarda kullanılan can simitleri ve can yelekleri.   Not: Gemi ve uçak terimi; Yolcu uçaklarını ve IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü) Sözleşmelerine tabi deniz araçlarını belirtir. Balıkçılık, eğlence ve iş tekneleri dahil değildir.KKD değil2.4
10.3Kullanıcı tarafından giyilmeyen ancak tutulan yüzmeye yardımcı gereçleri (köpük tahta vb.)KKD değilKKD tanımı
10.4Kullanıcının konumunu dik durumda durmasını sağlamak ya da giyilirken kişiyi yerinde tutmak amacıyla tasarlanmamış yüzmeye yardımcı gereçler. (tekerlek tipi simitler, yüzdürücü kemerler)KKD değilKKD tanımı
11. ELEKTRİKSEL RİSKLERE KARŞI KORUYUCU DONANIMLAR
11.1Elektriksel risklere karşı koruyucu donanımlar yukarıdaki tablolarda verilmiştir.   Not: Tehlikeli voltaj; Alternatif akımda 50 volt, doğru akımda 75 volta eşit veya daha yüksek voltaj demektir.III3.3.7
HARİÇ OLANLAR: (Kategori III dışında kalanlar)
11.2Elle tutulan yalıtım araçlarıKKD değilKKD tanımı
11.3Statik elektriğe karşı koruyucu donanım (ayakkabılar, koruyucu giysiler vb.)   Not: Bu donanım potansiyel patlama riski olan yerlerde kullanılır.II3.2
12. MEKANİK ETKİLERE KARŞI KORUMA SAĞLAMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ VE ÜRETİLMİŞ KORUYUCU DONANIMLAR
12.1Kullanıcıyı titreşime karşı korumak amacıyla tasarlanan ve üretilen bütün koruyucu donanımlarII3.2
12.2Kullanıcının cildini sürtünmeye karşı korumak amacıyla tasarlanan ve üretilen koruyucu donanımlar (örneğin yama)I3.1.5
12.3Başka bireyden kaynaklanan etkilerin risklerine karşı veya spor aktiviteleri esnasında düşmelere karşı koruma sağlamak amacıyla tasarlanmış koruyucu donanımlar (örneğin dağ bisikletçileri için sırt koruyucusu, futbol tekmelikleri, buz hokeyi koruyucuları)II3.2
12.4Çekim kuvveti etkilerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanan donanımlar (örneğin karting boyunluğu, yarış boyun desteği, …)II3.2
HARİÇ OLANLAR: (Kategori II dışında kalanlar)
12.5Küçük etkilere karşı koruyucu donanımlar ve vücudun hayati önem taşıyan bölgelerini etkilemeyen ve etkileri dönüşü olmayan lezyonlara yol açmayan titreşime karşı koruyucu donanımlar (örneğin kafa derisini koruyan ince baret, eldiven ve basit ayakkabılar )I3.1.5
12.6Voleybol dizliği gibi düşmelerin küçük etkilerine karşı koruma sağlayan spor ekipmanları (çürük, aşınma, hafif yanık, … )I3.1.5
12.7Konforu ve performansı arttırmaya yönelik tasarlanmış ayakkabı ve eldivenler, örneğin yürürken, koşarken şok emici veya  iyi tutuculuk ve denge sağlayan malzeme içeren koşu ayakkabıları ve spor eldivenleriKKD değilKKD tanımı
  13. KURTARMA DONANIMLARI
13.1Hayata döndürme maskeleri: Eğer maskenin yapay hava beslemesinin yanı sıra cankurtaran için koruyucu (örneğin kurtarılanın ağzıyla temastan koruma) fonksiyonu var ise KKD’dir.Korumanın türüne bağlı 
13.2Eğer kurtarıcı donanım kazaya uğramadan önce giyilirse ise KKD’dir.   Örnek: Vücut ısısını korumak için suya girmeden önce giyilen dalgıç elbisesi KKD’dir.Korumanın türüne bağlı 
HARİÇ OLANLAR:
13.3Eğer kurtarma donanımı kaza meydana geldikten sonra kullanılıyorsa KKD değildir.   Örnek: Ulaşılamayan bir yerden bilinci yerinde olmayan birini kurtarmak için kullanılan halat vb.KKD değilKKD tanımı
14. MOTOSİKLETÇİ DONANIMLARI
14.1Motosikletçi baretiKKD değil2.5
14.2Özel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da eldiven gibi ek koruyucu malzemelerKKD değil2.3
HARİÇ OLANLAR
14.3Profesyonel amaçlı kullanımlarda yalnızca iklim koşullarına karşı koruma sağlayan motosikletçi elbisesi ya da (eldiven, bot gibi) ek koruyucu malzemeleriI3.1.4
14.4Ek koruma sağlanması gereken durumlarda kullanılan (örneğin hava yastığı, sırt, el, kol veya bacaklar için darbe koruyucuları, dirsek veya omuzlar için tampon, kesilmelere ve aşınmalara karşı koruyucular) motosikletçi elbisesi ya da ek koruyucu malzemeler (eldiven, ayakkabı gibi)II 
15. YÜKSEK GÖRÜNÜRLÜLÜK SAĞLAYAN GİYSİ VE AKSESUARLAR
15.1Yüksek görünürlülük sağlayan giysiII3.2
15.2Yüksek görünürlülük sağlayan aksesuarlar (örneğin yansıtıcı çıkartmalar ve takılan aksesuarlar )II3.2
HARİÇ OLANLAR
15.3Yüksek görünürlülük sağlayan araçlar (yansıtıcı anahtarlık, yansıtıcı ve/veya florasan malzemeli sırt çantaları)KKD değilKKD tanımı
      

EK-2
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM YÖNETMELİĞİNİN İLGİLİ HÜKÜMLERİ

 1. KKD’nin Tanımı: (Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Madde 4-(f) bendi)

KKD (Kişisel Koruyucu Donanım): Kişisel Koruyucu Donanım, bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek, takılmak veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder.

 • Kişiyi aynı anda bir veya daha fazla muhtemel risklere karşı korumak amacıyla üretici tarafından bir bütün haline getirilmiş birçok cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş bir donanımı ifade eder. (KKD Yön. Md.4, (f) bendinin 2 nci alt bendi)
 • Belirli bir faaliyetin yapılması için korunma amacı olmaksızın, taşınan veya giyilen donanımla birlikte kullanılan, ayrılabilir veya ayrılamaz nitelikteki koruyucu cihaz, alet veya malzemeyi ifade eder. (KKD Yön. Md.4, (f) bendinin 3 üncü alt bendi)
 • KKD’nin rahat ve işlevsel bir şekilde çalışması için gerekli olan ve sadece bu tür donanımlarla kullanılan değiştirilebilir parçaları da KKD sayılır. (KKD Yön. Md.31, 1 inci fıkrası)
 • Kullanıcı tarafından tehlikeye maruz kalma süresince sürekli olarak kullanılmayı veya giyilmeyi amaçlamasa da ilave bir dış cihazla birleştirilerek KKD ile bağlantılı olarak piyasaya arz edilen herhangi bir sistem, o cihazın bütünleyici bir parçası olarak kabul edilecektir. (KKD Yön. Md. 31, 2 nci fıkrası)
 1. KKD Yönetmeliğinin Kapsamı Dışında Olup, Bu Tebliğde Kategori-0 Olarak Atıfta Bulunulan KKD’ler:

Piyasaya arz, malların serbest dolaşımı ve güvenlik açısından KKD Yönetmeliğinin hedeflediği aynı amaçlar için çıkarılmış başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Ek-1’de belirtilen ürünler bu Yönetmelik kapsamı dışındadır. (KKD Yön. Md.2, 2 inci fıkrası)

2.1. Özellikle, güvenlik güçleri ve ordu mensuplarının veya kanun ve düzenin korunmasında görevli kişilerin kullanımı için tasarlanmış ve üretilmiş miğfer, kalkan gibi benzeri kişisel koruyucu donanımlar. (KKD Yön. Ek-1, 1 inci madde)

2.2 Nefsi müdafaa için üretilen bayıltıcı spreyler, kişisel saldırıya karşı caydırıcı silahlar ve benzeri kişisel koruyucu donanımlar (KKD Yön. Ek-I, 2 nci madde)

 • Aşağıda belirtilen etkenlere karşı kişisel kullanım için tasarlanmış ve üretilmiş KKD.
 1. a) Başlık, mevsimlik giysi, ayakkabı, şemsiye gibi olumsuz atmosferik koşullarda kullanılanlar,
 2. b) Bulaşık eldivenleri gibi su ve ıslanmaya karşı kullanılanlar,
 3. c) Eldiven gibi ısı amacıyla kullanılanlar (KKD Yön. Ek-1, 3 üncü madde),

2.4 Uçak veya deniz araçlarında, kişilerin kurtarılması ve korunması amacıyla imal edilen ve sürekli kullanılmayan KKD’ler (KKD Yön. Ek-1, 4 üncü madde).

2.5 İki veya üç tekerlekli motorlu araç sürücüleri için başlıklar ve göz siperleri (KKD Yön. Ek-I, 5 inci madde).

 1. KKD Yönetmeliği Kapsamında Olan Kategoriler:

3.1 Kategori-I Olarak Sınıflandırılan KKD’ler (KKD Yön. Md. 10, ikinci fıkrası): Bu kategoriye giren KKD’ler kullanıcıyı, özellikle;

3.1.1 Bahçıvan eldivenleri, dikiş yüksüğü  ve benzeri gibi yüzeysel mekanik etkilere,

3.1.2 Seyreltik deterjan çözeltisi ve benzeri çözeltilere karşı kullanılan eldivenler ve benzeri zayıf ve etkisi kolayca geçebilen temizlik maddelerine,

3.1.3 Mesleki işlerde kullanılan eldivenler, önlükler ve benzerleri gibi 50°C’nin üzerinde olmayan sıcak maddelerle çalışmalarda oluşan riskler veya tehlike yaratmayan diğer etkilere,

3.1.4 Başlıklar, mevsimlik elbiseler, ayakkabılar ve benzeri doğal atmosferik etkenlere,

3.1.5 Kafa derisini koruyan hafif baretler, eldivenler, hafif ayakkabılar ve benzerleri gibi vücudun hayati bölgelerini etkilemeyen ve etkileri kalıcı lezyonlara neden olmayan küçük darbelere ve titreşime,

3.1.6 Güneş ışığına,

karşı korurlar.

3.2 Kategori-II Olarak Sınıflandırılan KKD’ler: Bu gruba kategori-I ve kategori-III’ün dışında kalan tüm KKD’ler girer.

3.3 Kategori-III Olarak Sınıflandırılan KKD’ler (KKD Yön. Md. 11): Bu kategoriye giren KKD’ler şunlardır:

3.3.1 Katı partikül ve sıvı aerosollardan veya tahriş edici, tehlikeli, zehirli ya da radyotoksik gazlardan korunmak için kullanılan filtreli solunum sistemi koruyucuları,

3.3.2 Su altına dalmada kullanılanları da içeren, atmosferden tam yalıtım sağlayan koruyucu solunum araçları,

3.3.3 Kimyasal maddelere veya iyonlaştırıcı radyasyona karşı sınırlı bir koruma sağlayan araçlar,

3.3.4 Etkisi 100 oC veya daha fazla olan hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen, kızıl ötesi ışın yayılması, alev veya büyük miktarda ergimiş materyalin varlığı ile karakterize edilebilen veya edilemeyen, yüksek sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum donanımı,

3.3.5 Eksi 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile kıyaslanabilen düşük sıcaklıktaki ortamlarda kullanılacak acil durum donanımı,

3.3.6 Yüksekten düşmelere karşı kullanılan donanımlar,

3.3.7 Elektrik tehlikesi ve tehlikeli voltaja karşı veya yüksek gerilim işlerinde kullanılan yalıtıcı özellikli donanımlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir