Kişisel Koruyucu Donanım, Kulak Koruma

Kulak koruyucular ne zaman kullanılır?

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalı?

Kulak koruyucular 85 dB’in üzerindeki gürültü seviyelerine maruz kalınması halinde kullanılması zorunludur.

Kulak koruyucular ne zaman kullanılmalı?

Kulak koruyucularının sessiz ortamda takılıp, sessiz ortamda çıkarılması çok önemlidir. Çünkü kulak koruyucularının gürültülü ortamda çok kısa bir süre ile takılıp çıkarılmasının dahi kulak koruyucularının koruma etkinliğini önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir.

Sekiz saatlik çalışma süresinde işbaşında beş dakika koruyucusuz çalışmak hiç koruyucu kullanmamakla eşdeğerdir.

Gürültüye bağlı işitme kaybı zor fark edilir, kalıcıdır ve tedavisi mümkün değildir…

Kişisel kulak koruyucu türleri seçilirken çalışanlara ve/veya çalışan temsilcilerine danışılmalıdır. Her çalışan kendi kişisel koruyucu seçimine dâhil olmalıdır. Kulak koruyucuların koruma etkisi, öncelikle sürekli ve düzgün kullanıma bağlıdır.

Birden çok objektif parametre en uygun kulak koruyucusunu seçmek için kullanılır ve çalışanların seçimi önemlidir. Rahatsızlık ve sıkıntı gibi ‘Subjektif’ parametreler kulak koruyucusunun fiili kullanma zamanını azaltabilir ve dolayısıyla dikkate alınmalıdır

Kulak Koruyucular Ne Zaman Kullanılır?

Kulak Koruyucu Çeşitleri;

 • Kulak tıkaçları ve benzeri cihazlar
 • Tam akustik baretler
 • Endüstriyel baretlere uyan kulaklıklar
 • Kapalı devre haberleşme alıcısı olan kulak koruyucuları
 • İç haberleşme donanımlı kulak koruyucular
Gürültü

Kulak Koruyucu Seçimi

Eğer bir çalışan 8 saatlik günün tamamında kulak koruyucu kullanırsa, 30 dB’lik maksimum koruma seviyesine sahip olur. Bununla birlikte, kulak koruyucusuz geçen 1 saatlik ara, maksimum koruma seviyesinin 9 dB’e düşmesine neden olur.

Yalıtıma Göre Kulak Koruyucu Seçimi

Belirli gürültüler, doğru kulak koruyucusu kullanımını gerektirir.
Kulak koruyucular, çalışanın maruz kaldığı gürültünün seviye ve spektrumuna uygun olacak şekilde, yalıtım özelliklerine göre seçilebilir.

 • Seçilen kulak koruyucu, takan kişinin kulak zarındaki gürültü seviyesini ulusal düzenlemelerde tanımlanan uygun seviyeye indirgemelidir
 • En uygun kulak koruyucu, takan kişinin kulak zarındaki gürültü seviyesini, etki seviyesinden 5 ila 10 dB altında kalmasını sağlar. ‘Ne kadar yüksek yalıtım, o kadar iyi işitme koruması’ ifadesi gerçekte yanlıştır.
 • Çalışana, gürültünün etki seviyesinin 15 dB’den fazla indirgendiği yüksek yalıtımlı kulak koruyucu temin edilmemelidir.
 • Fazla koruma, iletişim sorunlarına ve uyarı sinyallerinin duyulmasının engellenmesine neden olabilir. Çalışan, soyutlanma ve rahatsızlık hissedebilir, bu nedenle de kulak koruyucu takmamayı seçebilir.
 • Kişisel koruyucu altında (kulak zarındaki) gürültü seviyesi kabul edilebilir olmalı ( EN 458).

  Kulak koruyucu altında A-ağırlıklı ses basınç seviyesini değerlendirmek için dört metot vardır: oktav bandı metodu, HML metodu, HML kontrol metodu ve SNR metodu.

 • Oktav bandı metodu, kulak koruyucu ses yalıtımı ve işyeri gürültüsünün oktav bant ses basıncı seviyelerine dayalı bir metottur.
 • HML metodu, işyeri gürültüsünün A-ağırlıklı ses basınç seviyesi ve C-ağırlıklı ses basınç seviyesine ilaveten, kulak Koruyucularının yüksek(H), orta(M) ve düşük(L) frekans yalıtımına dayalı bir metottur.
 • HML kontrol metodu, gürültü kaynağı örneklerine dayalı, iki gürültü sınıfı arasında seçim gerektiren bir metottur.
 • SNR metodu, işyeri gürültüsünün A-ağırlıklı ses basınç seviyesi ve C-ağırlıklı ses basınç seviyesine ilaveten, kulak koruyucusunun tek sayı değerlendirmesine (Single Number Rating -SNR) dayalı bir metottur.

Özel Koşullara Göre Kulak Koruyucu Seçimi

Özel tipte kulak koruyucu takılmasını gerektiren, özel koşullara maruz kalan çalışma alanları veya çalışma şekilleri vardır.

 • Gürültü ve sessizlik periyodlarının birbirini izlediği iş sahalarında (Ör: atış poligonları, taş ocakları vb.), sessiz periyodlar sırasında, çalışanın yeterli konuşma anlaşılırlığının ve uyarı sinyallerini algıladığından emin olunmalıdır. Bu koşullar, sonraki periyodlar sırasında, iyi konuşma anlaşılırlığı ve uyarı sinyal algısı sağlayan seviyeye bağlı (level dependent ) kulak koruyucularını gerektirir
 • Eğer çalışanın gerekli alarmlar, uyarılar, acil bağlantıları duyma yeterliliğinden şüphe duyuluyorsa, yanıp sönen uyarı ışıkları veya titreşimli platformlar gibi diğer aygıtlar temin edilmelidir.
 • Elektronik iletişim sistemlerine bağlı kulaklıklar, gürültünün sürekli olduğu ve çalışanların birbirleri veya gerekli komutlarla iletişimlerinin gerekli olduğu işyerlerinde (Ör: küçük uçak veya helikopter pilotları, TV kameramanları vb.) tercih edilmelidir
 • Eğer çalışanlar düşük veya yüksek sıcaklığa maruz kalıyorsa (yaklaşık –20 °C veya +50 °C) örn; orman çalışanları, o zaman bu koşullara uygun kulaklıklar seçilmelidir.
 • Nemli bir çevrede çalışırken, kulaklık yastıklarının altında rahatsız edici bir terleme meydana gelebilir. Bu şartlarda, hafif, emici ve hijyenik yastık kılıfları olan kulak tıkaçları veya kulaklıklar tavsiye edilir. Eğer bu tip hijyenik kılıflar kullanılırsa, kullanıcı bilgilendirme paketinden alınan gürültü azaltım değerleri, hijyenik kılıf takılmış kulaklıklar ile kıyaslanmalıdır.

Kullanıcı Konforuna Göre Kulak Koruyucu Seçimi

Rahatlık, kulak koruyucu seçiminde çok önemli bir faktördür.

 • Özellikle çalışanın tüm işgünü boyunca takmak zorunda olduğu bir kulak koruyucusu rahatsızlığa sebep olmamalıdır.
 • Bazı tip kulak koruyucular herkes için uygun değildir. Herkes farklıdır ve kulak anatomisi insandan insana büyük ölçüde farklılık gösterir.
 • Manşonlu kulaklık takarken, kullanıcı rahatlığı şunlara bağlıdır:
  • Kulak koruyucunun ağırlığı
  • Yastık basıncı
  • Kafa bandı kuvveti, ayarlanabilirlik
  • Yastık malzeme tipi
 • Kulak tıkacı takarken, kullanıcı rahatlığı şunlara bağlıdır:
  • Takma (oturtma) ve çıkarma kolaylığı.
  • Kulak kanalı içi ile genel uyumu

Kullanım Süresine Göre Kulak Koruyucu Seçimi

KKD kullanımı önemli olduğundan, çalışanların etkin işitme korumasından faydalanması için, kulak koruyucular her koşulda takılmalıdır.
Kulak koruyucusuz geçen çok küçük bir ara bile, etkin gürültü azaltımını ve korumayı önemli ölçüde düşürür. Aşağıdaki tablo, 8 saatlik iş günü boyunca, kulak koruyucusuz geçirilen farklı zaman süreleri için etkin korumaları göstermektedir.

İşitme Koruyucusuz Geçen Süre (dakika) Kulak Koruyucunun Etkin Koruması (dB)
30
5 20
24 13
48 10
96 7
144 5
192 4
240 3

KKD Uyumluluğuna Göre Kulak Koruyucu Seçimi

Çalışanların kulak tıkaçlarına ek olarak, diğer kişisel koruyucu donanım kullanımını gerektiren birçok iş sahası vardır.

 • Solunum koruma donanımları, gözlük, koruyucu gözlük, yüz koruyucularla beraber kulaklık kullanılması kulaklık yastıkları ile kafa arasındaki boşluğu artıracağından, gürültü azaltımını düşürür. Kulak tıkaçları bu gibi durumlarda tavsiye edilir.
 • Barete bağlı kulaklıklar genellikle baret ve kulak Koruyucunun aynı anda takılmasının zorunlu olduğu zamanlarda tavsiye edilir. Bu şekilde kullanım, çalışanda doğal bir rahatsızlık oluştursa da, sağlık ve güvenliklerinin korunması için çalışanlara bu şekilde kullanmanın önemi anlatılmalı ve kullanmaları sağlanmalıdır

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir