Kafa Koruma, Kişisel Koruyucu Donanım, KKD Nasıl Seçilir

Baret nasıl seçilir?

Baret nasıl seçilir?

Baret seçiminde TS EN standartlarına uygunluk aranmalı ve üzerinde diğer koruyucuları takmak için alan bulunmalıdır.

Baret Nasıl Seçilir?

Olası bir iş kazası sonucu meydana gelebilecek baş yaralanmalarını önlemek, başın muhtelif darbelerden cisim düşmelerinden tahriş edici sıvı/yağ damlalarından korunmak veya etkilerini en aza indirmek amacıyla baş koruyucu donanımlardan baretin seçimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken kriterler.

Standart Baret seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

 • Baret, TS EN 397 +A1 standardında, CE sertifikalı olmalıdır. Baretin üzerinde Avrupa standartlarını gösteren işaretler bulunmalıdır.
 • Baretler polietilen malzemeden yapılmış olmalıdır.
 • Baret en az 4 noktadan geçmeli, takılıp çıkartılabilen plastik baş çevre bandı olmalıdır. Plastik baş çevre bandı kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek şekilde dizayn edilmeli, alına gelen bölümde alın koruyucusu olmalıdır. Baş çevre bandı ayarlanabilir olmalıdır.
 • Baret üzerinde çene altına bağlanan bağcıkları için delikler olmalıdır.
 • Baret üzerinde diğer koruyucuları takmak için (kulaklık, yüz siperliği, kaynakçı maskesi gibi) takma yeri bulunmalıdır.
 • Baretin önü tercihen isim yazılabilmesi için düz yüzeyli olmalıdır.
 • Baret üzerinde imalatçı firmayı belirten yazı bulunmalıdır.

Düşük voltajlı baret seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

 • Yukarıdaki standartları karşılamalıdır.
 • Yalıtkan özellikli (dielektrik dayanımı yüksek) baretler kullanılmalıdır.
 • Baretlerin üzerinde “440 Vac” (440 Volt Alternatif Akım) ibaresi bulunmalıdır.
 • 1000 Vac. veya 1500 Vdc. u aşmayan gerilimin olduğu yük altında yapılan çalışmalarda ise EN 50365 standardına uygun baretler kullanılmalıdır.
 • EN 50365 standardına uygun alçak gerilim tesislerinde kulanım için elektriksel olarak yalıtımlı baretlerin üzerinde aşağıdaki piktogram bulunmalıdır.

  50365

  50365

Ergimiş metal ortamında kullanılacak baret seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

 • Yukarıdaki standartları karşılamalıdır.
 • Baretlerin üzerinde metal sıçramalarına dayanıklılığı ifade eden “MM” (Molten Metal) ibaresi olmalıdır.
 • Yandan gelen darbelere “LD” (Lateral Deformation) simgesi bulunmalıdır.
 • Yüksek sıcaklıklarda yoğun fizik gücüyle yapılan çalışmalar sonucu aşırı terleme nedeniyle baretlerde havalandırma deliği ve terleme bandı bulunmalıdır.

Baret ne zaman gereklidir?

Çevrede herhangi bir maddenin düşme riski varsa endüstriyel güvenlik bareti takılmalıdır
Yüksekte yapılacak herhangi bir iş için çene kayışı olan endüstriyel bir güvenlik bareti kullanılmalıdır.
Kafadan alınan herhangi bir şok riskine karşı alınması gereken en düşük önlem, Endüstriyel Bump Cap, Top Cap, Hard Cap kullanımıdır.

Baret kullanımı ile bereber yapılacak çalışmalarda, partiküller ve kimyasallara karşı göz ve yüz korumadan, sesi azaltmak için ise kulak korumadan en uygun aksesuarı takınız.

EN 812:1997 A1+ 2001 nedir?

Endüstride minimal risklere karşı kullanılan başlıkları kapsayan normdur.

EN 397:1995 nedir?

Avrupa’dan tedarik edilen Endüstriyel Güvenlik Baretlerinin, farklı yönlerinin Avrupa standartlarına göre resmileştirildiği kurallardır. 3 farklı ısı seviyesinde, farklı testler yapılmalıdır. -10°C’den +50°C’ye ve çevre ısısına göre (bütün JSP baretleri standart olarak -20°C’de) test edilirler.

 • 5 kg’lık bir ağırlığın güvenlik baretinin üzerine 1 m yüksekten düşmesi,
 • 5 kN basınçla güvenlik baretinin düşmesi
 • 3 kg’lık şakülün güvenlik baretinin üzerine düşmesi,
 • Diğer testler, güvenlik baretinin elektrik dayanıklılığını test etmek için yapılmışlardır.

Baret Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar

Baretlerin sahip olduğu özellikler TS EN 397+A1 standardına göre mecburi ve opsiyonel olarak ikiye ayrılmıştır. Mecburi özellikler ve testler;

 • Çene bandı bağlantılarının direnci
 • Darbeye, delinmeye ve aleve karşı dayanım
 • Delinmeye ve aleve karşı dayanım
 • Aleve karşı dayanım

Opsiyonel test ve işaretlemeler

 • Elektriksel yalıtkanlık (440 VAC veya 1000 VAC),
 • Yanal deformasyon,
 • Çok düşük veya çok yüksek sıcaklıklar (-20°C veya -30°C, +150°C )
 • Ergimiş metal sıçramasıdır.

Çene bandı bağlantıları baretin dengede durmasını, takılma, devrilme gibi durumlarda baretin kolay çıkmamasını sağlamalıdır. Darbeye karşı dayanım özelliği, darbe enerjisinin azaltılarak baş ve boyun bölgesinin korunmasını sağlar.

Delinmeye karşı dayanım baretin yüksekten düşen sivri cisimlere karşı kullanıcıyı koruyup korumadığını gösterir. Aleve karşı dayanım ise, barete alev tutulduğunda tutuşup tutuşmadığını gösterir. Alevin belli bir süre sonra sönmesi gerekmektedir. Bu özelliği karşılamayan baretler tutuşarak kullanıcıya zarar verebilir.

Çok düşük sıcaklıkta (-20°C veya -30°C), ve çok yüksek sıcaklıkta (+150°C) şartlandırıldıktan sonra darbelere ve yandan gelen darbelere karşı dayanımlı olmak, ergimiş metallerin sıçramasıyla delinmemek/tutuşmamak, elektriksel özellikler bakımından 1,2 mA den fazla kaçak akıma müsaade etmemek gibi opsiyonel özelliklere sahip baretler daha zorlu ortam ve çalışma koşullarında kullanılmaktadır.

Bu tür işlerde baret seçiminde mecburi özelliklerin yanı sıra, söz konusu ek özellikler de aranmalıdır. Yapılan işteki korunma ihtiyacı ve çalışma şartları göz önüne alınarak gerektiğinde barette mutlaka düşük sıcaklıklarda kullanım, elektriksel yalıtkanlık, belli seviyede sıcak metal sıçramalarına dayanıklılık gibi ek özelliklerin de bulunması aranmalı ve bu opsiyonel testlerin yapıldığına dair baret üzerinde işaretlemeler bulunduğundan emin olunmalıdır.

Baret üzerinde havalandırma deliklerinin olması bazı uygulamalar için konforu arttırabilmektedir. Ancak, havalandırmanın açık olmaması gereken yer ve uygulamalarda kullanılmamalıdır. Havalandırma deliklerinin bulunduğu yerlerde, temiz havanın baretin alt kenarı çevresinden girebildiğinde ve gövdenin üstteki üçte birlik kısmına yerleştirilen delikler vasıtasıyla çıkabildiğinde, havalandırmanın iyileştirebileceğine dikkat çekilmelidir.

Baret, en azından gövde ve şapka bantlarını içermelidir, cilt ile teması olan kısımları için, cilt tahrişine neden olduğu bilinen veya sağlığa olumsuz etkisi olan malzemeler kullanılmamalıdır. Giyildiğinde, baretin herhangi bir kısmında, aksesuarlarında veya giyen ile temasta veya temas etme ihtimali olan bağlı cihazlarda giyeni yaralayabilecek keskin kenar, pürüzlülük veya çıkıntı olmamalı, kullanıcıya zarar vermemelidir.

Baretlerde İşaretleme

Bütün baretler Avrupa Birliği direktiflerine uygun olduğunu gösteren CE işareti bulunmalıdır.
TS EN 397+A1 standardının şartlarına uyduğu iddia edilen her bir baret üzerinde, aşağıdaki bilgileri verecek şekilde dökümle veya basılarak yapılan bir işaret bulunmalıdır:

 • Standardın numarası,
 • Üreticinin adı veya tanıtım işareti,
 • Üretim yılı ve üç aylık dönemi,
 • Baretin tipi (gösterilişi). Bu, hem gövdeye, hem de içliğe işaretlemelidir.
 • Boyut veya boyut aralığı (cm). Bu, hem gövdeye,hem de içliğe işaretlemelidir.
 • Gövde malzemesinin kısaltması EN ISO 472’ye uygun olmalıdır (örneğin, ABS, HDPE, vb.)

Baret yapımında kullanılan malzeme türleri ve kısaltmaları aşağıdaki gibidir:

 • ABS (akrilonitril butadien sitren ): termoplastik malzeme
 • HDPE: yüksek yoğunluklu polietilen
 • LDPE: düşük yoğunluklu polietilen
 • POLYAMİDE: naylon /fiberglas polimer
 • RECYCLABLE: geri dönüşümlü malzeme

Bütün baretler darbe dayanımı, delinme direnci ve aleve karşı dayanım gibi performans şartlarına sahip olması gerektiğinden, bu özelliklerin işaretlemede ayrıca belirtilmesine gerek yoktur. Ancak aşağıda belirtilen ilave özelliklerden hangisi varsa belirtilmelidir.

Çok düşük sıcaklık : -20°C veya -30°C (hangisi uygunsa)
Çok yüksek sıcaklık : +150°C
Elektrik yalıtımı : 440 Vac. (Alternatif akım)
Yanal deformasyon : LD (Lateral Deformation, Yanal Deformasyon)
Ergimiş metal sıçraması: MM (Molten Metal, Erimiş Metal)

Baretlerin bakımı nasıl yapılır? 

 • Baretlerin kullanım ömrünü uzatmak ve koruyucu özelliklerini muhafaza etmek için doğru ve düzenli olarak bakım yaptırılmalıdır.
 • Baretin içinde bulunan kumaş içlik bakteri oluşumunu engellemek amacıyla otuz günde bir deterjanla temizlenmeli, yıpranan içlikler ise yenileriyle değiştirilmelidir.
 • Barete asla müdahale edilmemeli, orijinal haliyle kullanılmalıdır (hava deliği açma, boyama, etiket yapıştırma vb.)
 • Temizleme işlemi ılık su ve hafif bir deterjan solüsyonuyla düzenli olarak yapılmalı, baretin dayanıklılığını azaltabileceği için boya, çözücü, yapıştırıcı, sprey, alkol gibi maddelerle temastan kaçınılmalıdır.
 • Baretler asla doğrudan gün ışığı alan yerlerde muhafaza edilmemeli, ters takılmamalı, üstüne oturulmamalıdır.
 • Her kullanımdan önce üzerinde kırık, çatlak veya deformasyon olup olmadığı kontrol edilmeli, eğer bu tarz deformasyon varsa değiştirilmelidir.
 • Baretler ağır darbelere maruz kaldıktan sonra dışardan bakıldığında deforme olmamış gözükse bile yenisiyle değiştirilmelidir.
 • Baretler serin, karanlık bir yerde saklanmalı ve üretim tarihinden itibaren en geç beş yıl, paketinin açılmasından sonra ise en geç üç yıl içinde kullanılmalıdır.
 • Elektrik işlerinde çalışan personelin kullanacağı baretlerde, delik olmamasına, içerisinde hiçbir metal parça bulunmamasına ve dış yüzeyinde su tutucu kanal ve benzeri bir şekilde imal ettirilmemesine veya satın alınmamasına dikkat edilmelidir.

Baret nasıl seçilir?” üzerine bir düşünce

 1. Mehmet A.Akar dedi ki:

  Önemli bir bilgilendirme yapmak ihtiyacı hissettim; İşveren eğer işçinin baret kullanması gerektiğini kendisine bildirmiş bütün bunlara rağmen işçinin baret kullanmadığını delilleriyle ortaya koymuşsa TAZMİNATSIZ işçiyi işten çıkartabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir