Reklam Modülü

Reklam Modülü Kuralları

Güvenli KKD Reklam modülü, abonelik grubunda olan KKD satıcıları için uygulanır.

Yetkiler

Tüm Satıcılar

Kategori

Grubu

Güvenli KKD

Şartlar

Belirtildi

Reklam Modülü Kuralları

Reklam modülü uygulamaları aşağıdaki standartları karşılayan kullanıcılar için hazırlanır;

  • Reklamı yapılacak ürünün KKD mevzuatına uygun olması ön şarttır.
  • Ürünün Güvenli KKD standartlarını karşılaması gerekir.
  • Deneme aşamasındaki ürünlerin reklamı yapılmaz.
  • Reklam süresi aksi belirtilmedikçe reklam kriterlerinde belirtilen gün kadardır.
  • Reklam verecek KKD satıcıları için toplam 50 ürün ayrılmıştır. Bu ürünler farklı sayfa ve yönlendirmelerde gösterilir.
  • Güvenli KKD'de kayıtlı tüm KKD satıcıları ücreti karşılığında reklam uygulaması yapabilir.